HÄRKÄMÄEN HUOLTO

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Olennaisimmat muutokset uudesta asunto-osakeyhtiölaista.

REMONTISTA ILMOITTAMINEN

1.7.2010 alkaen osakkaan on ilmoitettava ja haettava lupa huoneistossa suoritettaviin kunnostustöihin.

  • remontista, joka vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin
  • haettava kirjallisesti lupa etukäteen.
  • lupaan liitettävä asianmukaiset ja tarpeelliset selvitykset
  • työ aloitetaan vasta kun lupa on myönnetty.

 

Asunto-osakeyhtiö arvioi remontin asianmukaisuuden ja noudatetaanko remontissa hyvää rakennustapaa. Hallitus vastaa arvioinnista.

Asunto-osakeyhtiön on pidettävä ajantasaista muutosrekisteriä huoneistokohtaisista muutostöistä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä maalaus- tai tapetointityöstä. Kylpyhuone-, keittiö-, ja lattiaremonteista tulee tehdä ilmoitus. Kylpyhuoneiden vesieristyksen suorittajalla pitää olla asiaan kuuluva sertifikaatti. Asunto-osakeyhtiöllä on remontteihin valvontaoikeus.

Rakennusluvan alaisiin töihin tulee entisen käytännön mukaan tehdä anomus yhtiön hallitukselle, joka puoltaa tai ei puolla muutostyötä, esim. saunan rakentaminen asuinhuoneistoon tai kantavien rakenteiden muutostyöt. Luvan myöntämisen jälkeen osakas yhtiön valtuuttamana hakee muutostyölle rakennuslupaa.

Härkämäen Huollon toimistosta on saatavissa uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisia lomakkeita (muutostyöilmoituksia osakkeenomistajalle).