HÄRKÄMÄEN HUOLTO

Lämmitys

Huonelämpötiloilla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen sekä energiankulutukseen. Yleinen ohjearvo asuintilojen lämpötilaksi on noin 20...22 astetta.

Etenkin liian korkeasta lämpötilasta on tärkeää tehdä ilmoitus lämmityskaudella. Liian korkea lämpötila nostaa asumiskustannuksia.

  • Huoneistoon kannattaa hankkia tarkka huoneenlämpömittari, joka tulee sijoittaa johonkin oleskelualueelle, ei ulkoseinille.
  • Huonekaluja, verhoja tms. ei kannata sijoittaa patterin eteen. Termostaatti ei pysty reagoimaan huoneen lämpötiloihin ja näin ollen patteri ei voi toimia kunnolla.
  • Vaikka patteri tuntuu välillä viileältä, voi huonelämpötila olla ihan sopiva ja terveellinen
  • Patterin ilmaustarpeen ilmaisee patterista kuuluva loriseva ääni. Vahinkojen välttämiseksi suositellaan, että huoltomies tekee patterien ilmaukset.