HÄRKÄMÄEN HUOLTO

Valitus häiritsevästä käyttäytymisestä

Valitus on aina tehtävä kirjallisena ja se toimitetaan isännöitsijälle. Isännöitsijä ryhtyy asiassa viivyttelemättä sen vaatimiin toimenpiteisiin. Valituksen tekijöitä isännöitsijä ei paljasta valituksen kohteelle.
1. Häiritsijän tiedot
2. Ilmoittajan tiedot